Srpski kalendar i merenje vremena

Srpski kalendar ili Godišnjak, kako su ga nekada zvali nastao je pre 7529 godine (2021). Srpski kalendar je bio zvanični kalendar svih srpskih država do 19. veka. Potiče iz Vinčanske kulture. Sveti Sava ga je uneo u „Zakonopravilo”, kodeks crkvenih pravila Srpske pravoslavne crkve, pa je Srpski kalendar postao zvanični verski kalendar koji i danas važi. U isto vreme Sveti Sava unosi ćirilično pismo i krst sa četiri ocila iz Vinčanske kulture, pa ćirilično pismo postaje zvanično pismo Srpske pravoslavne crkve, a krst sa četiri ocila simbol kontinuiteta svih srpskih država.

krst sa cetiri ocila

”Četir ocila”, Vinčansko pismo

Srpska pravoslavna crkva ima crkveni kalendar koji počinje 1. septembra. Zapisi sa Srpskog kalendara nalaze se svuda oko nas, nama preostaje mali napor da se sagnemo, pročitamo, zapišemo i ostavimo ih budućim pokolenjima da se nezaborave. Nećemo navoditi detalje, ko želi više da istraži i nauči može to i da uradi. Navodimo jedan primer, a ima ih mnogo.

datum kosovskog boja 6897godina

Epitaf Despota Stefana Lazarevića na mermernom strubu na mestu pogibije kneza Lazara uklesao zapis i odnosi se na godinu  Kosovska bitke koja se odigrala „godine 6897 ”, a ne 1389 godine kako smo učili. Gregorijanski kalendar uveden tek 1582 godine.

Stari Sloveni su koristili solarni kalendar sa značajnim simbolima vatre i sunca. Imali su jasnu podelu na godišnja doba, sa dvanaest meseci u kojima su poslovi i dani usklađeni sa prirodnim pojavama (oranje, setva, žetva, lov, gajenje biljaka), uz tačno označene datume „paganskih” praznika. Veliki broj ovih ”paganskih” običaja ostali su i neguju se u narodu i do danas.

Nazivi-meseci

Najtačniji posle Persijskog kalendara, koji se danas koristi u Iranu i Avganistanu i koji se smatra jednim od najtačnijih na svetu, jer ima grešku od jednog dana svakih 110.000 godina (star je više od tri hiljade godina) je svakako Milankovićev kalendar. Milanković je svoj kalendar bazirao na anuliranju tadašnje razlike julijanskog i gregorijanskog kalendara od 13 dana, čime je kalendar doveden na isti datum kao gregorijanski. Ovaj kalendar daje nepogrešivu preciznost sve do 2800-te godine. Ako se Milankovićev  kalendar uporedi sa ova dva kalendara njegovo kašnjenje u odnosu na tropsku godinu iznosi samo 2,75 sekundi, gregorijanski 26,75 sekundi, dok julijanski kasni čak 11 minuta i 14,75 sekundi.